Missie - Visie - Waarden

Afbeelding
Afbeelding
Mission

Missie :

Onze missie is mensen samenbrengen, publieke en private infrastructuren en faciliteiten ontwikkelen, de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren en het milieu beschermen.

Om deze missie te realiseren, beschikken we over eigen productie- en industriële vestigingen en doen we een beroep op ervaren medewerkers. We zijn ondernemers en we houden van uitdagingen. We willen nieuwe horizonten ontdekken door samen te werken.

Visie :

Colas Belgium wil de leider zijn en blijven in de wegenbouw in heel België. Dit betekent:

  • Bekend en erkend zijn voor onze kwaliteit en betrouwbaarheid
  • Innovatief, creatief zijn
  • Leiderschap vertonen

Afbeelding
Vision
Afbeelding
Les valeurs de Colas

Waarden :

Al is de eerste verplichting van een bedrijf zijn klanten een kwaliteitsvolle dienst of product af te leveren tegen een concurrerende prijs, het heeft ook de plicht om zijn ontwikkeling op een verantwoorde manier uit te voeren.
Deze verantwoordelijkheid komt tot uiting op menselijk niveau en moet vooral de gezondheid en veiligheid van onze mensen beschermen.

Onze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het Bedrijf als geheel, met name op het gebied van respect voor milieu en ethiek.
De waarden van de groep zijn de uitdrukking van een ambitie die rond vier onlosmakelijk met elkaar verbonden pijlers draait:

Ondernemersgeest
• Creativiteit
• Verantwoordelijkheid
• Solidariteit