BIM

Afbeelding

INLEIDING

Sinds enkele jaren is BIM (Building Information Modeling) erg populair in de bouwwereld.

BIM biedt meerdere voordelen voor alle partijen en in elke fase van de bouw.
Het geeft niet alleen een technisch inzicht op de projecten, maar maakt het ook mogelijk om ze stroomopwaarts op te vatten.

Dankzij BIM is het dus mogelijk om vóór de bouw te bouwen, te anticiperen op de voltooiing van de werken en de projecten aan te passen tegen een lagere kostprijs.

BIM transformeert de werkmethoden echt, op basis van optimale samenwerking en betere informatie-uitwisseling.

Met BIM werken alle betrokken partijen aan hetzelfde model, waardoor inconsistenties en herhaaldelijk overtypen worden vermeden.
Zo worden de projecten beter ontworpen en geoptimaliseerd, met respect voor ieders eisen en wettelijke beperkingen.

BIM maakt het ook mogelijk om na afloop van het project een kloon van het werk te behouden, waardoor het goede beheer, de bediening en het onderhoud van het project worden gewaarborgd.

WAT IS BIM ?

BIM is gebaseerd op een multidimensionaal model.

BIM wordt vaak aangeduid als een eenvoudige volumetrische weergave van de constructie.

Hoewel het een model van 3D-objecten (geometrische X-Y-Z dimensies) is, zijn deze objecten zowel parametrisch als intelligent.


WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN BIM ?

Het BIM-proces maakt immers volgende elementen mogelijk:

 • een betere visualisatie en een beter begrip van het project dankzij de 3D-weergave, zelfs voor de meest complexe vormen
 • een verbetering van de communicatie, coördinatie en samenwerking tussen alle betrokken deelnemers tijdens de uitvoering van het project
 • de integratie van de bestaande projectomgeving in de site
 • een verbetering van de kwaliteit van het ontwerp
 • één enkele gegevensinvoer voor het projectbeheer van alle beroepen (Energiecomfortstudies, Structuur, Methoden, Prijsstudies, enz.).
 • een vroegtijdige opsporing van conflicten en problemen
 • de anticipatie, planning en 4D-simulatie
 • een realtime controle van de bouwkosten
 • de optimalisatie van de constructie voor een "Lean Construction" ("Bouw zonder verspillingen")
 • de verbetering van de kwaliteit van de bouw en een vermindering van de schadegevallen
 • het opmaken van een databank en de bijbehorende documenten voor de gehele duur van een project
 • een tijdsbesparing in alle stadia dankzij een gedetailleerde technische kennis van de informatie m.b.t. de constructie
 • een beter projectmanagement voor het onderhoud en de bediening.
Afbeelding
Le BIM chez Colas - Réalisation 3D
Afbeelding
BIM - Amélioration de la visualisation et de la communication

HOE IS BIM EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN ?

BIM is een echte revolutie die het productieproces, de engineering, de werkmethoden en de mentaliteiten verandert!

ANTICIPATIE

In de bouwsector zijn we gewend om schaal 1-prototypes te maken.

Dankzij BIM kunnen we met de digitale mock-up alle problemen vóór de bouw visualiseren, terwijl in een niet-BIM-proces de problemen geleidelijk aan worden ontdekt met een menselijke analyse en 3D-interpretatie van doorsneden en niveauplannen.

Het voordeel van BIM is dat het u in staat stelt om een virtuele kloon van het project vóór de bouw te bouwen. Dit maakt het mogelijk om tijdig te anticiperen en de nodige wijzigingen in het project stroomopwaarts aan te brengen, zodat deze geen significante financiële gevolgen hebben.

MATERIALISATIE EN DEMATERIALISATIE VAN DE BOUWPLAATSEN

Uiteindelijk is BIM gebaseerd op de sterke antithese van het toelaten van zowel de materialisatie als de dematerialisatie van onze werven:

Materialisatie vóór de bouw
In de bouwsector is de grote moeilijkheid altijd geweest om vooruit te kunnen projecteren, 2D-gegevens te transcriberen naar 3D-inzicht en te anticiperen op de voltooiing van de werkzaamheden. Dankzij BIM is het dan mogelijk om "vóór de bouw te bouwen" en zich het project visueel toe te eigenen terwijl het nog niet bestaat. Dit wordt virtuele materialisatie van de constructie genoemd.

Dematerialisatie tijdens en na de bouw
De delokalisatie van de bouwplaatsen is altijd al ingewikkeld geweest, of het nu gaat om het opvolgen van de levering van materialen vóór het tijdperk van de mobiele telefoons, of om het dagelijks monitoren van een bouwplaats.
Vandaag de dag maakt BIM het mogelijk om op afstand te werken vanaf bouwplaatsen en op elk moment de evolutie van het bouwproces te volgen.


COLLABORATIEF

Het doel van BIM is om alle deelnemers aan een project toegang te geven tot dezelfde informatie op hetzelfde moment vanuit een uitwisselingsplatform.
Iedereen kan zijn eigen business tools gebruiken zolang deze compatibel en interoperabel zijn met het totale projectmodel.


BIM BIJ COLAS

Voor een groep als Colas is het van fundamenteel belang om een speler te zijn in deze revolutie van de werkmethoden, die nog verder zal gaan dan de overgang van papieren plannen naar CAD.

Wij leveren plannen…morgen zullen we niet meer zeggen: "ik doe BIM" maar "ik implementeer een digitale mock-up". Dit werkproces zal dus onze dagelijkse routine worden en het beheersen ervan is een noodzaak.

BIM is bovendien een ideaal middel voor Colas ter begeleiding van haar klanten.

Afbeelding
Colas - Acteur de la révolution des méthodologies de travail