RGPD

Afbeelding

Privacy policy Colas

Colas* heeft een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens aangenomen met betrekking tot de persoonlijke informatie die de Groep moet verwerken in het kader van contractuele of precontractuele zakelijke relaties met Colas en/of een bedrijf van Colas.

Deze policy wordt u voorgesteld onder de vorm van vraag en antwoord en is gericht aan externe natuurlijke personen die geen werknemer zijn noch sollicitant zijn van Colas.

Ze beschrijft op een beknopte wijze welke persoonlijke gegevens welke op u betrekking hebben in bezit zijn van de group en waarvoor deze worden gebruikt.

Zij herinnert u eveneens aan uw bijzondere rechten inzake persoonsgegevens en legt uit op welke wijze u deze kan toepassen.

Voor elke vraag, danken wij u contact op te nemen met onze Chief Privacy Officer op het adres : privacy@colas.be

Download het externe privacybeleid

*De groep Colas duidt Colas aan als alle met haar verbonden vennootschappen en vestigingen waarvan Colas Belgium (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal bezit.