Milieu

Afbeelding

RECYCLING

Het hergebruik van materialen is een essentiële kwestie voor de toekomst van onze planeet.

Dankzij recycling worden in eerste instantie beschikbare grondstoffen bespaard en afvalstoffen van bouwplaatsen beperkt. Colas Belgium zet zich dan ook in voor de recycling en valorisatie in de wegenbouw van reeds gebruikt afval en materialen.

Om het storten van afval te vermijden omvatten de gebruikte recycling-technieken het ter plaatse behandelen van de grond met kalk of hydraulische bindmiddelen, het hergebruik van oud beton in wegconstructies, het herwinnen van materialen uit de glas- en staalindustrie, enz.

Het hergebruik van asfalt biedt alleen maar voordelen : gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en geldbesparing. Colas Belgium is (samen met de VS) een pionier op dit gebied, aangezien gemiddeld 20 à 25 % (of zelfs 40 à 50 % afhankelijk van het type product) gerecycleerde materialen in de productie van zijn asfaltmengsels opgenomen worden. Recycling moet ten dienste staan van het milieu en duurzame wegen.

Afbeelding
Colas - Concasseur Mobile
Afbeelding
Wattway - Revêtement routier photovoltaïque


WATTWAY

Wattway is een gepatenteerde innovatie en het resultaat van 5 jaar onderzoek door Colas en INES, het Franse Nationale Instituut voor Zonne-energie. Het is het 's werelds eerste fotovoltaïsche wegdek dat elektriciteit kan leveren uit schone, hernieuwbare zonne-energie én waarop bovendien alle soorten voertuigen kunnen rijden.

WATTWAY IS HET EERSTE FOTOVOLTAÏSCHE WEGDEK TER WERELD

De Wattway-platen zijn revolutionaire zonnecollectoren en verbazen door hun extreme dunheid (enkele millimeters dik) en de indruk van stevigheid die ervan uitgaat. De zowel zeer dunne en bestendige fotovoltaïsche platen worden gelijmd op het bestaande wegdek van wegen, fietspaden, parkeerplaatsen, enz. en vereisen geen grote civieltechnische werken. Dankzij Wattway wordt elektriciteit geproduceerd zonder landbouwgronden of natuurlijke landschappen in beslag te nemen.

Elke plaat bestaat uit klassieke fotovoltaïsche cellen die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Deze uiterst kwetsbare cellen worden ingewerkt in een meerlagig substraat van harsen en polymeren, die doorschijnend genoeg zijn om zonlicht door te laten en sterk genoeg voor voertuigverkeer. Het contactoppervlak met de wielen van de voertuigen wordt behandeld om een grip te bieden die gelijkwaardig is aan die van traditioneel wegasfalt.