Olivier, Landmeter - Agentchap sud-est

Olivier Bry - Agentschap sud-est

Olivier Bry, 29 jaar, industrieel ingenieur, landmeter-expert, bij Colas sinds juni 2015 als landmeter, verantwoordelijk voor de afdeling Topografie van het agentschap Zuid-Oost.
Mijn eerste ervaring bij Colas dateert van mijn 13 weken lange Master 2-stage bij Vincent Wille, landmeter bij Agentschap Sud-Est.
Na 7 maanden te hebben gewerkt in een landmeterskantoor in Luxemburg ben ik in juni 2015 in dienst getreden bij Colas om de voormalige landmeter te vervangen.
Sindsdien is mijn functie geëvolueerd en is het team topografie gegroeid van 1 naar 2 landmeters + 1 tekenaar.

Een bedrijf als Colas maakt het mogelijk om te werken op een groot aantal werven die op het eerst gezicht gelijkaardig zijn, maar in werkelijkheid heel verschillend zijn. Dit biedt betere materiële middelen om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren. We beschikken immers over recente topografische apparatuur en het bedrijf investeert steeds meer in nieuwe technologieën zoals de machinesturing.
De goede sfeer en verstandhouding die in het agentschap Sud-Est heersen, in combinatie met een vrij jong management, zijn ook troeven. In dit kader bieden onze directeur en de groep ons de gelegenheid om extra sportactiviteiten te doen of zelf organiseren.
Op groepsniveau maakt dit een belangrijke uitwisseling en terugkoppeling van ervaring mogelijk.

De functie van landmeter biedt het voordeel om zowel op de werven als op kantoor te kunnen werken, en terzelfdertijd gebruik te maken van voortdurend evoluerende technologieën. In onze functie grijpen we in op elk type bouwplaats (wegeniswerken, riolering, waterleidingen, landingsbanen,...) en in alle stadia ervan (studie, uitvoering, As Built-plan). Deze veelzijdigheid en het feit dat ik voortdurend moet omschakelen tussen de verschillende bouwplaatsen, zijn de elementen die mij van mijn werk doen houden.

Industrieel ingenieur Landmeter-Expert
Olivier Bry