Brussels Airport

Heraanlegging van Apron 9 en Apron 40
Reeds 40 jaar aanwezig op de luchthaven


In de jaren 70 begon agentschap Centrum met de uitvoering van werken op onze nationale luchthaven.  Naarmate het vrachtverkeer toenam, het aantal passagiers steeg, de bestemmingen van de luchtvaartmaatschappijen uitbreidden en er zich nieuwe luchtvaartmaatschappijen vestigden, werd de nood aan nieuwe infrastructuur binnen de luchthaven groter.

Agentschap Centrum heeft met beide handen de kans gegrepen om mee te werken aan deze groei met onder andere de aanleg van start- en landingsbanen, infrastructuurwerken rond de nieuwe terminals, aanleg van platformen, herinrichting van de toegangsweg naar de vertrekhal, ….

Dank zij deze jarenlange samenwerking met The Brussels Airport Company (TBAC, vroeger BIAC) heeft agentschap Centrum een stevige reputatie opgebouwd. Onze kennis en ervaring met het werken op de luchthaven, onze expertise in betonwerken, het naleven van strikte planningen, hebben ervoor gezorgd dat deze samenwerking nog steeds verder gaat.

Nieuwe werken
Twee nieuwe werven werden agentscap Centrum gegund, Apron 9 – Oost en Apron 40.

Apron 9
De werken omvatten de uitbreiding van Apron 9, een parking voor cargovliegtuigen, in oostelijke richting waar agentschap Centrum instaat voor de uitvoering van lot 1, bestaande uit de aanleg van 2 grote parkings en 1 kleinere parking, de infrastructuur rond de te verplaatsen wachtpost en Alpha 6, taxiway en shoulder (= veiligheidszone naast de taxiway).

Apron 9, vroeger gebruikt als wachtpost, zal nu gebruikt worden als parking voor  cargovliegtuigen waardoor de huidige kofferopbouw niet langer voldoet en verzwaard moet worden. De heropbouw van het bestaande deel en het nieuw aan te leggen deel zal uitgevoerd worden in een 2-laags beton met een dikte van 40 cm (± 16.000 m³).

De grootste uitdaging voor onze firma betrof de werken aan Alpha 6 die wij moesten realiseren op 21 kalenderdagen. Onze werken omvatten de opbraak van de bestaande verharding (± 11.500 m³), een nieuwe fundering van 45 cm dikte, 3 lagen asfalt (AVS) van elk 7 cm dikte (± 17.000 m²) en een toplaag SMA-B2 met een dikte van 5 cm.

Apron 40
Apron 40 bevindt zich aan loods 40 op de luchthaven.  Deze loods werd vernieuwd nadat een brand enkele jaren geleden de loods volledig verwoestte. Aangezien hier vliegtuigen tijdelijk worden geplaatst in afwachting van en na herstelling en onderhoud, werden nu ook de staanplaatsen en de toegangsweg naar loods 40 volledig gerenoveerd.

De bestaande verharding was hier slechts 20 cm dik en diende eveneens aangepast te worden aan de grotere vliegtuigen door het verzwaren van de kofferopbouw en het plaatsen van een dikkere betonverharding.  Eerst werd er een onderfundering geplaatst van 20 cm door middel van grondverbetering met cement met daarboven een fundering van 40 cm. Daarna kwam er een sandwichlaag van 5 cm waarna er 35 cm beton (1-laags gelegd met porfier) werd geplaatst op een breedte van 10 m.