Funderingstechnieken uit de oude doos

Houten palen als fundering

Omwille van weinig draagkrachtige ondergrond werden in het ontwerp voor de projecten Tongeren – Fonteinbeek, Hoeselt – verbindingsriool Wermbeek en Heers – Schildstraat telkens grindpalen voorzien als fundering onder de riolering.  Een techniek die een aanzienlijke impact heeft op de werforganisatie.

Een oude Nederlandse specialiteit indachtig stelde de werfleiding, bij wijze van alternatief, voor om houten palen in te drukken.  Een methode die relatief makkelijk is uit te voeren en voor veel minder overlast voor de aangelanden zorgt. Dit en het financiële voordeel haalde het bestuur in de drie gevallen over de streep.

De epicia houten palen die werden toegepast hebben een diameter van 20 cm en een lengte tot 12 meter. Gelijktijdig met de aanleg van de riolering worden de palen door een rupskraan in de grond gedreven tot op de voorziene diepte of tot meer draagkrachtige lagen verdere indringing verhinderen. Op de paalkop wordt nadien een betonnen kesp geplaatst en aansluitend wordt een drukverdeellaag van mager beton aangebracht. Op deze constructie wordt vervolgens de rioleringsbuis geplaatst op een klassieke fundering van zandcement.

In totaliteit werden bijna 800 palen succesvol geplaatst.