Nieuwe parking voor Decathlon Alleur

Om toegankelijkheid van de parking te garanderen, werd de site tijdens de werken opgedeeld in vier opeenvolgende werven. Op de parking bestemd voor de klanten en het personeel werd een nieuwe toplaag aangebracht met een totale oppervlakte van 16.000 m². Er werd eveneens een zone van 750 m² tentoonstellingsruimte voorzien net voor de ingang/uitgang van de winkel.

Op de eerste helft van de site, bestaande uit de helft van de parking bestemd voor klanten en personeel, werd de toplaag verwijderd en vervangen door een nieuwe toplaag van 4 cm dik.

Op de tweede helft van de parking, net voor de winkel, werden twee lagen weggefreesd, werd de bestaande fundering behandeld met cement en werden er twee nieuwe lagen aangebracht. Een onderlaag van 6 cm en een slijtlaag van 4 cm.

Voor het ontwerp van de tentoonstellingsruimte voor de winkel, baseerde ons eigen studiebureau zich zowel op de noden van de winkel als op die van de klanten.
Dit deel werd volledig afgebroken, zodat er nieuwe lineaire elementen en een bestrating in lichtgrijze klinkers konden geplaatst worden op een volledig nieuwe fundering.

Om de toegang tot de loskade te vergemakkelijken werd een verbreding van bepaalde draaizones aan de achterkant van het gebouw gerealiseerd. De vrachtwagens worden nu door boordstenen geleid, zodat ze niet langer in het gras belanden.

Verder plaatsten we op de parkeerplaats ook een volledig nieuwe bewegwijzering, verkeerspalen om de voetgangerszones af te bakenen en een thermoplastische signalering met een langere levensduur.