Port of Antwerp, UAntwerpen en COLAS ontwikkelen asfalt van de toekomst

Test moet leiden tot duurzame weginfrastructuur

De Port of Antwerp, Universiteit Antwerpen en COLAS hebben nieuwe asfalttypes ontwikkeld die de levensduur van zwaarbelaste wegen verlengt. Om deze duurzame asfalttypes te testen, werden 5 proefvakken aangelegd op de Nieuwe Westweg op Rechteroever. De testvakken maakten deel uit van een groter onderzoek om duurzame weginfrastructuur te ontwikkelen voor een havenomgeving. Objectief is om op termijn alle nieuwe wegen in de haven met de nieuwe asfalttypes te bedekken.
Verlenging levensduur
Port of Antwerp heeft ongeveer 200 km aan wegen in beheer in het havengebied. Omdat deze dagelijks intensief worden gebruikt, vragen ze om veel onderhoud. Om de levensduur van deze wegen te verlengen, heeft Port of Antwerp samen met UAntwerpen en COLAS onder andere nieuwe types asfalt ontwikkeld die aan de bijzondere omstandigheden in een havenomgeving kunnen weerstaan. De asfalttypes, die in het labo werden ontworpen en getest, bevatten versterkende componenten om de duurzaamheid te verhogen. Als test werden de asfalttypes aangelegd op 5 proefvakken (van 75 meter elk) aan de Nieuwe Westweg op Rechteroever. Na evaluatie zouden dan op termijn alle nieuwe wegen in de haven bedekt worden met het duurzame asfalt.
Asfalt van de toekomst
Naast asfalt werden in de proefvakken ook nog andere innovatieve materialen en technieken getest. Zo werd voor het eerst een fundering met het zogenaamde “Lean asphalt” of schraalasfalt toegepast om te zien of dit geschikt is voor een havenomgeving. Het onderzoek is het resultaat van de samenwerking van Port of Antwerp met de UAntwerpen, die werd opgestart in 2017. In 2019 werden reeds in andere proefvakken innovatieve sensoren in de wegstructuur geplaatst om de vervorming van asfalt op een baan met zwaar verkeer te meten. Deze sensoren werden nu dankzij het project geoptimaliseerd waardoor de meerwaarde van de nieuwe duurzame asfalttypes effectief gemeten kan worden. De informatie uit de testen moet leiden tot de ontwikkeling van een volledige duurzame en sterke weginfrastructuur voor zwaar belaste wegen.