Testpiste Ford Europe te Lommel

Agentschap Noord-Oost legt nieuw asfalt op testpiste Ford Europe in Lommel

Het agentschap Noord-Oost heeft 2 grote en complexe projecten op de Ford Proving Ground in Lommel uitgevoerd. Ford Europe koos Colas Belgium als partner voor deze opdracht. De technische eisen voor de nieuwe asfaltlaag op de wereldvermaarde testpiste waren zo specifiek dat infrastructuurbouwer Colas Belgium al zijn eigen maar ook externe expertise bovenhaalde om de job succesvol te klaren.

Bij de aanpak van werken probeert Colas de impact van het bouwproces op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Ook in Lommel. Zo gebeurde de aanvoer van de fundering met binnenschepen waardoor een pak vrachtwagens van de weg kon worden gehouden. Voor de samenstelling van het asfalt deed het Agentschap Noord-Oost een beroep op het laboratorium Colas maar ook op de vermaarde Technische universiteit van Wenen, die de mix design van de verschillende, zeer specifieke asfaltmengsels voor haar rekening nam. Voor de toplaag werd door de Duitse studiebureaus Tilke en Hart Consult met een asfaltype AC8DS speciaal voor dit project een uniek mengsel gecreëerd. En ook het eigen labo draaide op volle toeren om niks aan het toeval over te laten.

De asfaltcentrale in Heusen-Zolder zorgde voor de productie van het asfalt. Zij behoort qua capaciteit tot de grootste en modernste van het land. De menginstallatie draaide volcontinu voor de constante bevoorrading voor het project in Lommel. Voor het VDA, de Vehicle Dynamic Area en de DAT, Driver Assistance Technology testzone werd er 45 000 ton asfalt aangevoerd en aangelegd voor een totale oppervlakte van meer dan 140 000 m². Om een maximale graad van vlakheid te bekomen - voor Ford mochten de oneffenheden ten opzichte van het ideale profiel maximaal 2 mm bedragen - werd gewerkt met 4 soms 5 finishers in parallel met daarachter 12 tot 15 walsen. Een capaciteit die vergelijkbaar is met de aanleg van een luchthaven. En constant werden vlakheid, temperatuur en densiteit van het asfalt minutieus gemeten. Een noodzaak om aan de strikte en hoge eisen die Ford had gesteld, te voldoen. 

De projecten werden met succes door Colas afgewerkt. Een bravourestukje waarmee Colas Belgium heeft aangetoond dat het de moeilijkste projecten zonder enig probleem aankan !