Zwevende rotonde voor Waaslandhaven

Agentschap Noord realiseerde een grote 'zwevende' vierarmige rotonde

Het Logistiek Park Waasland, gelegen in de zuidwestelijke hoek van de Waaslandhaven, werd  ontsloten via de Natiestraat naar de Hazopweg. De Natiestraat kruist daarbij drie spoorlijnen.

Deze kruisingen gebeurde tot voor de werkzaamheden nog gelijkgronds, wat bij gesloten overweg, tot onveilige situaties en stilstaand verkeer kon leiden. Daarom gaf de NMBS Holding slechts een voorwaardelijk gunstig advies voor de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg Natiestraat. Eens de Liefkenshoekspoorverbinding operationeel was, moesten ‘ongelijkgrondse’ kruisingen met een overbrugging van de spoorwegen gerealiseerd zijn.

De raad van bestuur van de MLSO besliste om een studie te laten opmaken in samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Dit leidde tot het uiteindelijke ontwerp.

Er werd gekozen voor een verhoogde rotonde met vier armen, drie spoorwegbruggen, twee fietstunnels en een amfibietunnel voor de rugstreeppad die in een grote concentratie voorkomt in de Waaslandhaven en volgens de habitatrichtlijn de strengste bescherming krijgt. De fietstunnels moeten voorkomen dat de fietsers het autoverkeer op de rotonde zouden kruisen.

Om het comfort van de fietser te verzekeren en een lange doorsteek van deze rotonde, die ontworpen werd met een diameter van 128 meter, te vermijden, is er in de binnenzijde van de rotonde een open ruimte, waardoor de fietser na de eerste gelijkgrondse doorsteek weer in de buitenlucht komt om even later de tweede tunnel binnen te rijden.

Ondanks de grote complexiteit werden deze werken dankzij goede samenwerking tussen Agentschap Noord-Oost, Agentschap Centrum en Agentschap Noord en een voorbeeldige contractuele opvolging tot een goed einde gebracht.